Số 45, Đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HỖ TRỢ VAY VỐN

HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG

● Đi Nhật 3 năm chỉ với hơn 60 triệu đồng 

● Hỗ trợ cho vay 50% chi phí tham gia chương trình

● Hỗ trợ vay vốn không thế chấp

● Hỗ trợ hồ sơ vay vốn 80% tại ngân hàng chính sách

● Hỗ trợ vay vốn 100% đối với Chương trình thực tập 7 tháng (Sản xuất rau sạch).

( +84 ) 917908804