Số 45, Đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐƠN HÀNG ĐANG TUYỂN


TUYỂN 03 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ 

Số lượng       : 03 

Lương           : 35 triệu 

Nơi làm việc : Saitama 

Ngày Phỏng vấn : 15/11/2022


TUYỂN 02 NỮ CHĂM SÓC BÒ SỮA

Số lượng       : 02 

Lương            : 30 triệu

 Nơi làm việc  : Hokkaido

 Ngày Phỏng vấn : 30/11/2022


TUYỂN 05 NAM VẬN HÀNH MÁY

Số lượng       : 05

Lương            : 32 triệu

Nơi làm việc  : Ishikawa

Ngày Phỏng vấn : 01/12/2022
TUYỂN 03 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ 

Số lượng       : 02 

Lương           : 32 triệu 

Nơi làm việc : Gunma 

Ngày Phỏng vấn : 20/11/2022


TUYỂN 05 NỮ kiểm tra linh kiện

Số lượng       : 05 

Lương            : 30 triệu

 Nơi làm việc  : Aichi

 Ngày Phỏng vấn : 10/11/2022


TUYỂN 02 cắt cỏ trồng cây

Số lượng       : 02

Lương            : 35 triệu

Nơi làm việc  : Saitama

Ngày Phỏng vấn : 20/11/2022


( +84 ) 917908804